Özetlemeye Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetinkaya, G. ve Polat Demir, B. (2017). Özetlemeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultay Bildirileri (s. 206-221). Pegem Yayıncılık: Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Çetinkaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Özetleme, düşünme becerilerimizin gelişimine fayda sağlar.
2. Özetlemenin, metindeki içeriği daha iyi anlamamıza faydası yoktur.
3. Özetleme, metindeki önemli bilgileri hatırlamama yardımcı olur.
4. Özetleme, anlatma becerilerimin gelişmesine katkı sağlamaz.
5. Özet çıkarmak, derste verilen metni anlamam için en iyi yoldur.
6. Özetleme, anlama becerilerimin gelişmesine katkı sağlar.
7. Özetlemenin, yazma becerilerimin gelişmesine hiçbir faydası yoktur.
8. Özetleme, yorumlama becerilerimizin gelişimine katkı sağlar.
9. Özetleme, metindeki bilgilerin uzun süre aklımda kalmasına katkı sağlar.
10. Özetlemenin, derste verilen metni anlamamda hiçbir faydası yoktur.
11. Özetleme, okuma metnini anlamak için en önemli etkinliktir.
12. Özetlemenin, metnin önemli yerlerini kavramamızda hiçbir faydası yoktur.
13. Özetleme yapmaktan hoşlanmam.
14. Özetleme ödevlerime destteki diğer ödevlerim kadar özenli davranmam.
15. Özet çıkarmak beni heyecanlandırır.
16. Metnin, özetini çıkarmak için yeniden okumaktan hoşlanmam.
17. Özetleme ödevlerini yaparken mutlu olurum.
18. Özetleme, benim için ilgi çekici bir etkinliktir.
19. Özetleme, benim için dersin daha zevkli işlenmesini sağlayan bir etkinliktir.
20. Özetlemede, gereksiz ayrıntıları ayırt ederken sıkılırım.
21. Özetleme ödevlerini yaparken çabuk motive olurum.
22. Özetlemek için verilen kaynak metin benim için anlamsız olduğunda, özetleme yaparken sıkılırım.
23. Özetleme, benim için zevklidir.
24. Özetleme ödevlerimi severek yaparım.
25. Özetleme beni mutlu eder.
26. Özetleme yapmak bana sıkıcı gelir.
27. Özetleme yaparken ana fikri bulmaktan zevk alırım.
1-12 maddeler önemine inanma
13-27 maddeler hoşlanma

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: 
PDF: