Hipertansiyon Özbakım Profili

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kes, D., & Gökdoğan, F. (2020). Reliability and validity of a Turkish version of the hypertension self-care profile. Journal of Vascular Nursing, 38(3), 149-155. https://doi.org/10.1016/j.jvn.2020.05.001

Sorumlu Yazar: 
Duygu Kes
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: