Dokuz Maddelik Avrupa Kalp Yetmezliği Özbakım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldız, E. ve Erci, B. (2017). Dokuz Maddelik Avrupa Kalp Yetmezliği Özbakım Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 8(1), 55-60. doi: 10.5505/kjms.2018.44135

Sorumlu Yazar: 
Esra Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: