Öz Geçmiş Hazırlamaya Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mercan, O. & Kan, A. (2021). Öz geçmiş hazırlamaya yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3(1), 17-26. https://doi.org/10.47770//ukmead.892044

Sorumlu Yazar: 
Oğuz MERCAN
Geçerlik: 

Güvenirlik: 

2-Öz geçmiş hazırlamak kariyer gelişimimi destekler.
10-Öz geçmiş hazırlama kendimi ifade etmeme olanak sağlar.
13-Öz geçmiş hazırlamakta başarılı olanlara saygı duyarım.
17-Öz geçmiş hazırlamak vakit kaybıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1 = Kesinlikle katılmıyorum – 5 = Kesinlikle katılıyorum
İletişim: