Kişilik Tipleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ağaçcı, O. (2019). Kişilik tipleri envanterinin geliştirilmesi ve üniversite bölümlerinin kişilik kodlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Orhan Ağaçcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: