Oyun Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Kaya, Ç. ve Demirci, İ., (2015). Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin geçerliği ve güvenirliği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 18-31.

Sorumlu Yazar: 
Çınar Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

18 madde.ve 6 alt boyut
 İçsel motivasyon (3 madde),
 Bütünleşme (3 madde),
 Kimliğe katma (3 madde),
 İçe yansıtma (3 madde),
 Dışsal düzenleme (3 madde).
Örnek Maddeler
‘Neden video oyunları oynuyorsunuz?’
1. Oynamak heyecan verici olduğu için
2. Yeni oyun seçeneklerini (örneğin, sınıflar, karakterler, takımlar, yarışlar, ekipman) denemenin zevki için
3. Oynarken yaşadığım yeterlik duygusu için
4. Kişiliğime uygun olduğu için
5. Hayatımın ayrılmaz bir parçası olduğu için

Derecelendirme: 
7’li Likert (1 Kesinlikle Katılmıyorum – 7 Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: