Otomotiv Sektöründe Pazarlama Esnekliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yüksekbilgili, Z. (2019). AUTOFLEX: Otomotiv Sektöründe Pazarlama Esnekliği Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3), 2819-2833. DOİ:https://doi.org/10.33206/mjss.509444

Sorumlu Yazar: 
Zeki Yüksekbilgili
Geçerlik: 

Faktör analizine göre 6 faktörlü 24 maddeli yapı elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümüne ilişkin iç tutarlılık katsayısı α = 0,884‟dir.

Ölçek 24 madde altı faktörlü yapıdadır.
Müşteri Odaklılık (1m): Yeniliklerimiz müşteri odaklıdır.
Fiyat Esnekliği (14m): Pazarlama çalışanları tanıtım faaliyetlerine dahil edilir.
Pazarlama Departmanı (18m): Pazarlama çalışanları için düşük seviyeli resmi düzenlemeler uygulanmaktadır.
Ürün (20m): Yeni ürün üretimi, üretici ve kanal partnerleriyle yakın koordinasyon ile yapılır.
Fiyat (21m): Talebi artırmak için fiyatları değiştiririz.
Geri Bildirim (23m): Yeni ürün lansmanlarımız pazarlama ekiplerinden geri bildirim içerir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=katılıyorum ve 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: