Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ahmetoğlu, E., Acar, i. H., ve Aral, N. (2017). Penn Etkileşimli Akran Oyun Ölçeği Öğretmen Formunun (PEAOÖ-Ö) uyarlama çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 104-119 .

Sorumlu Yazar: 
Emine Ahmetoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: