Dijital Oyun Oynama Alışkanlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aydın, F.,Horzum, M.B., Ayas, T. ve Bektaş, M. (2017).Dijital oyun oynama alışkanlığı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması.ERPA / International Congress on Education. içinde (ss.161). Budapeşte Macaristan.

Sorumlu Yazar: 
Furkan AYDIN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: