Dijital Oyun Oynama Motivasyonu Ölçeği (DOOMÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekkurşun-Demir, G. ve Hazar, Z. (2018). Dijital Oyun Oynama Ölçeği (EBÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2).

Sorumlu Yazar: 
Gönül Tekkurşun Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: