Öğretmenlik Mesleği İmaj Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, Ö. (2018). Öğretmenlerin görüşlerine göre öğretmenlik mesleğinin imajı (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Özcan Doğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: