Lise Öğrencilerine Yönelik Yazma Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akaydın, Ş., ve Kurnaz, H. (2015). Lise öğrencilerine yönelik Yazma Tutum Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 246-261.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Kurnaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yazmak en sevdiğim etkinliklerden biridir.
15 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: