Ortaokul ve lise Öğrencileri için Bilgisayara Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, Ö., & Yurdugül, H. (2014). The adaptation of The Scale of Attitude Towards Computer İnto Turkish for middle and secondary school students. Eğitim ve Bilim Dergisi, 39(176). doi: 10.15390/EB.2014.3619

Sorumlu Yazar: 
Ömer Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin genel Cronbach Alfa ve Omega güvenirlik katsayıları sırasıyla 0,83 ve 0,95 olarak
hesaplanmıştır.

20 maddeden oluşmaktadır.
Bilgisayardan hoşlanma-1) Bilgisayarda bir şeyler yapmaktan keyif alırım.
Bilgisayarın önemi-7) Eğer bilgisayar kullanmayı öğrenirsem gelecekte iyi bir mesleğim
olabilir.
Bilgisayar kaygısı-13) Bilgisayar kullanırken kendimi rahat hissederim.

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme(5=Kesinlikle katılıyorum- 1=Kesinlikle katılmıyorum)
İletişim: