Matematik Alan Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Turanlı, N., Karakaş, N. T., ve Keçeli, V. (2008). Matematik Alan Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 254-262.

Sorumlu Yazar: 
Necla Turanlı
Geçerlik: 

Yapı geçerliği için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliği için ise uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bu analizler sonucunda 20 maddelik nihai ölçek elde
edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha Katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin test tekrar test güvenirliğine de bakılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için elde edilen Cronbach Alpha katsayısı .93’tür.

Tek boyut ve 20 madde
Matematik alan derslerini severim.

Derecelendirme: 
Ölçek 6’lı Likert olarak hazırlanmış maddeler (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum) olacak şekilde puanlanmıştır.
İletişim: