Matematik Eğitimi Derslerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türker, N. K. ve Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3) 17-29.

Sorumlu Yazar: 
Naime Karakaş-Türker
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 18 madde: Matematik eğitimi dersleriyle ilgili yapılan uygulamaları vakit kaybı olarak görüyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmam – 5= tamamen katılırım)
İletişim: