Ortaokul Öğrencileri için Hentbol Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Görgüt, İ. ve Güllü, M. (2017). Ortaokul Öğrencileri İçin Hentbol Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(1), 49-58.

Sorumlu Yazar: 
İlyas Görgüt
Geçerlik: 

Ölçek için 50 soruluk madde havuzu oluşturulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda 20’si olumlu ve 20’si olumsuz 40 madde taslak formuna alınmıştır. Hazırlanan taslak 500 öğrenciye uygulanmış, geçerli olan 400 anket sonucu Açıklayıcı faktör analizi (AFA) için kayıt edilmiştir. Elde edilen verilerin uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,94 ve Bartlett Testi sonucu birinci faktör yük değeri 0,45 ve üzeri olan 20 madde seçilmiştir. AFA sonucunda ölçekte kalan 20 maddenin Lisrel 8.8 paket programında yapılan analizleri sonucu uyum indekslerini düşürücü etkiye sahip 8, 12, 14 ve 32. maddeler ölçekten çıkarılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tutarlılık katsayısı (cronbach Alfa) 0,90; yapı güvenirliliği katsayısı 0,89; açıklanan varyansı 0,55 olarak gerçekleşmiş ve 3’ü olumsuz ve 13’ü olumlu toplam 16 sorudan oluşan ölçek formu elde edilmiştir.

1. Beden eğitimi derslerinde Hentbol konusunun gelmesini sabırsızlıkla beklerim.
2 . Hentbol ödevlerini yapmak çok sıkıcıdır
3 Hentbolu gereksiz bir spor olarak görüyorum
4. Hentbol oynayınca kendimi zinde hissederim.
5. Hentbol antrenmanlarını izlemekten hoşlanıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=Tamamen Katılıyorum 5=Tamamen Katılmıyorum)
İletişim: