Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, Ö. ve Yurdugül, H. (2014). Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Bilgisayara Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 247-256. doi: 10.15390/EB.2014.3619

Sorumlu Yazar: 
Ömer Demir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin her faktör için yapısal güvenirliği;
Bilgisayardan hoşlanma: 0,86,
Bilgisayarın önemi: 0,86,
Bilgisayar kaygısı: 0,90
olarak hesaplanmıştır.

20 madde ve 3 alt boyut
Bilgisayardan hoşlanma faktöründe 6 madde
bilgisayarın önemi faktöründe 6 madde
bilgisayar kaygısı faktöründe 8 madde

Derecelendirme: 
5’li likert. 1) Kesinlikle katılmıyorum 2) Katılmıyorum 3) Fikrim yok 4) Katılıyorum 5) Kesinlikle katılıyorum
İletişim: