Ortaokul Fen Laboratuvarı Akademik Risk Alma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Deveci, İ. (2018). Ortaokul Fen Laboratuvarı Akademik Risk Alma Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 17(4), 1861-1867.

Sorumlu Yazar: 
İsa Deveci
Geçerlik: 

DFA sonuçlarına göre uyum değerleri χ2/df = 2.73, NFI =.95, NNFI =.96, CFI = .97, RMSEA =.057, SRMR = .039, GFI = .96 ve AGFI =.94 olarak bulunmuştur

Güvenirlik: 

Güvenirliğe ilişkin değerlere bakıldığında, Cronbach Alfa katsayıları birinci faktör için .83, ikinci faktör için .60, üçüncü faktör için .58 ve ölçme aracının tamamına ilişkin güvenirlik katsayısı ise .79 olarak hesaplanmıştır.

Toplam madde sayısı 42’dir.
Örnek maddeler:
Tehlikeli deneyleri yapan arkadaşlarımı izlemekten keyif alırım
Tek başıma deney yapmak beni korkutmaz.
Risk alma söz konusu olduğu için açık uçlu deneyler yapmayı tercih ederim.

Derecelendirme: 
kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum, tamamen katılıyorum
İletişim: