Fen Laboratuvarı Kaygı Ölçeği (FLKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uşaklı, H. ve Akpınar, E. (2015). Fen Laboratuvarı Kaygı Ölçeğinin (FLKÖ) geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1241-1250.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Uşaklı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: