Fen Laboratuvarı Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kızkapan, O. & Saylan-Kırmızıgül, A. (2021). Fen laboratuvarı kullanımına yönelik öz yeterlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 425-438. https://doi.org/10.24315/tred.757875

Sorumlu Yazar: 
Oktay KIZKAPAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: