Akademik Risk Alma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Korkmaz- Baylav, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Hünkar Bavlav
Geçerlik: 

Bu çalışmada fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme, problem çözme becerisi ve akademik risk alma düzeylerine etkisi çok yönlü varyans analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan çalışmaların sonucunda yaratıcı düşünme,problem çözme becerisi ve akademik risk alma düzeyi açısından gruplar arsında deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Cinsiyet açısından yaratıcı düşünme, problem çözme becerisi ve akademik risk alma düzeyi boyutlarında anlamlı bir fark gözlemlemlenmemiştir. Cinsiyet problem çözme becerisi ve yaratıcılığın özgünlük alt boyutu üzerindeki etkileşimi anlamlıdır

Güvenirlik: 

Testin 67 ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi üzerinde uygulanmış ve bu çalışmada güvenirlik katsayısı 0.90 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Bana hiç uygun değil- 5=Bana tamamen uygun)