Ortaöğretim Öğrencilerinin Eğitimsel Özgeçmiş Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gürpınar, H. C. (1994). Ortaöğretim öğrencilerinin eğitimsel özgeçmişleri ile uyum düzeyleri arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: