Ortaöğretim Okullarında Aile Katılım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demircan, A. N. (2012). Ortaöğretim okullarında aile katılımı: Ölçek uyarlaması (Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: