Ortaöğretim Okullarında Aile Katılımı: Öğrenci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ahioğlu Lindberg, E. N. ve Demircan, A. N. (2011). Ortaöğretim Okullarında öğrenci görüşlerine göre aile katılımı: Bir ölçek uyarlaması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 35-46.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: