Orofarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbayır, T., Karaveli Çakır, S. ve Karacabay, K. (2017). Orofarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 9, 128-144. doi: 10.17371/UHD2017.1.0010

Sorumlu Yazar: 
Selda KARAVELİ ÇAKIR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: