İlköğretim Okullarında Aile Katılımı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oğuz, K. (2012). İlköğretim Okullarında Aile Katılımı: Ölçek Uyarlaması (Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: