Psoriasisli Hastalarda Yaşam Kalite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İnanır, I., Aydemir, Ö., Gündüz, K., Danacı, A. E., ve Ermertcan, A. T. (2003). Psoriasisli Hastalarda Yaşam Kalite Ölçeği geliştirilmesi. TÜRKDERM-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 37(3), 189-195.

Sorumlu Yazar: 
Işıl İnanır
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: