Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mollaoğlu M., Mollaoğlu M. ve Durna Z. (2017). Epilepsili hastalarda yaşam kalitesi ölçeği’nin (QOLIE-10) geçerlilik ve güvenilirliği. Nöropsikiyatri Arşivi;54: 229-243. DOI: 10.5152/npa.2016.13809

Sorumlu Yazar: 
Mukadder Mollaoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: