Türkiye’deki Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mollaoğlu, M., Durna, Z. ve Bolayır, E. (2015). Türkiye’deki epilepsili hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (QOLIE-31) geçerlik ve güvenirliği. Nöro Psikiyatri Arşivi, 52, 289-295.

Sorumlu Yazar: 
Mukadder Mollaoğlu
Geçerlik: 

Birleşme-ayrılık geçerliliği (convengent reliability) yapıldı. QOLIE-31 ve NSP alt boyutları arasında yakın ilişki elde edildi. Özellikle QOLIE-31 emosyonel iyilik ve NSP emosyonel tepki (r=0,113), sosyal izolasyon (r=0,171) ve ağrı (r=0,159) arasında güçlü bir ilişki vardı. Ayrıca, QOLIE-31 sosyal fonksiyon ile NSP sosyal izolasyon (r=- 0,185) ve fiziksel yetenekler (r=-0,167) arasında ilişki bulundu. QOLIE-31 nöbete ilişkin kaygılar ile NSP sosyal izolasyon (r=-0,196), emosyonel tepkiler (r=-0,161) ve QOLIE-31 bilişsel fonksiyon ve NSP enerji (r=-0,159), emosyonel tepkiler (r=-0,211), ağrı (r=-0,196) arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görüldü

Güvenirlik: 

Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0,85, Cronbach alfa katsayısı 0,91, madde toplam puan korelasyonları 0,46 ile 0,74 (p=0,001) arasındadır.

Nöbete İlişkin Kaygılar (5 madde)
Emosyonel iyilik (5 madde)
Enerji/Yorgunluk (4 madde)
Sosyal Fonksiyon (5 madde)
Bilişsel Fonksiyon (6 madde)
İlaçların Etkileri (3 madde)
Toplam Yaşam Kalitesi (2 madde)
ve toplam sağlık durumunu değerlendiren ek bir madde olmak üzere
toplam 31 maddeden oluşur.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiç uygun değil- 4= çok uygun)
İletişim: