Yurttaşlık Algılaması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Fığlalı-Taşkın, A. (2008). Modern Türkiye’de haklar ve ödevler açısından yurttaşlık algılaması ölçeği geliştirilmesi (Doktora Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: