Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altuntaş, S. ve Baykal, Ü. (2010). Örgütsel Vatandaşlık Düzeyi Ölçeği’nin hemşirelikte geçerlik ve güvenirliği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(3), 7-16.

Sorumlu Yazar: 
Serap Altuntaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: