Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taştan, M. & Yılmaz, K. (2008). Organizational Citizenship and Organizational Justice Scales adaptation to Turkish . Eğitim ve Bilim, 33 (150).

Sorumlu Yazar: 
Murat Taştan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: