Örgütsel İkiyüzlülük Ölçeği (Organizational Hypocrisy Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıçoğlu, G., Yılmaz-Kılıçoğlu, D. & Karadağ, E. (2019). Do schools fail to “walk their talk”? Development and validation of a scale measuring organizational hypocrisy. Leadership and Policy in Schools, 18(1), 52-82. doi: 10.1080/15700763.2017.1371762

Sorumlu Yazar: 
Gökhan Kılıçoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: