Örgütsel Demokrasi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Geçkil, T., & Tikici, M. (2015). Örgütsel Demokrasi Ölçeği geliştirme çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 48(4), 41-78.

Sorumlu Yazar: 
Tahsin Geçkil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: