Demokrasi Bilinci Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akan, Y. (2011). Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin demokrasi bilinci (Sakarya ili örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: