Demokrasi ve Çokkültürlü Eğitim Tutum Ölçeği – Çokkültürlü Eğitim Kavram Haritası

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Toraman, Ç., Acar, F., and Aydin, H. (2015). Primary school teachers’ attitudes and knowledge levels on democracy and multicultural education: A scale development study. Review of Research and Social Intervention, 49, 41–58, ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (SSCI)

Sorumlu Yazar: 
Çetin Toraman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Likert (5’li)
İletişim: