Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yüceol, G., Aytaç, B. ve Uçanok, Z. (2020). Erken Dönem Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması ve psikometrik özellikleri. Nesne, 8(16), 82-94. DOI: 10.7816/nesne-08-16-06

Sorumlu Yazar: 
Gülpembe Yüceol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: