Omirilik Bağımsızlık Ölçeği- Versiyon III

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kesiktaş, N., Paker, N., Buğdaycı, D., Şencan, S., Karan, A., & Müslümanoğlu, L. (2012). Turkish adaptation of Spinal Cord Independence Measure—Version III. International Journal of Rehabilitation Research, 35(1), 88-91. doi:10.1097/MRR.0b013e32834f402d

Sorumlu Yazar: 
Nur Kesiktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: