Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yavuzer, G. (1996). Nörorehabilitasyon hastalarının değerlendirimi ve izleminde Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği ve Modifiye Barthel İndeksi’nin yeri (Tıpta uzmanlık tezi). Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: