Bilişsel Yetenek Ölçeği-Türkçe Versiyon

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durmusoglu, G. (2009). Item analysis and reliability of the cognitive abilities scale -second edition: Turkish version. Central Michigan University, Depertmant of Psychology, Michigan.

Sorumlu Yazar: 
Gökçe Durmuşoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: