Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Angın, E. D., Arı, R., Deniz, M. E. ve Hamarta, E. (2016). Bracken Temel Kavram Ölçeği-III: Alıcı Formu (BTKÖ-III: A)’nun 60-
71 aylık çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7, 73-83.

Sorumlu Yazar: 
Duriye Esra Angın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: