Meslek Kararında Bağımsızlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bilgin, A. (1995). Grup rehberliğinin ve grupla psikolojik danışmanın, lise öğrencilerinin anne-babalarından bağımsız meslek kararı verme davranışına etkisi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/