Okul Sosyal Davranış Ölçekleri (A Formu: Sosyal Yeterlilik)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yukay-Yüksel, M. (2009). Okul Sosyal Davranış Ölçeklerinin (OSDÖ) Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(3), 1605-1650.

Sorumlu Yazar: 
Müge Yukay-Yüksel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 32 madde
Kişiler Arası İlişkiler (14 m):
Öz Denetim Becerisi (10 m):
Akademik Beceriler (8 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: