Sporda Olumlu Sosyal ve Antisosyal Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Balcikanli, G. S. (2013). The Turkish adaptation of the Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale (PABSS). International Journal of Humanities and Social Science, 3(18), 271-276.

Sorumlu Yazar: 
Gülfem Sezen Balçıkanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: