Olumlu Sosyal Davranış Amaçları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Anlı, G. (2019). Adaptation of the prosocial behavioral intentions scale for use with Turkish participants: Assessments of validity and reliability. Current psychology, 38(4), 950-958. doi: 10.1007/s12144-019-00277-y.

Sorumlu Yazar: 
Gazanfer Anlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: