Duygu Düzenlemede Zorluklar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Rugancı, R. N., & Gençöz, T. (2010). Psychometric properties of a Turkish version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Clinical Psychology, 66 (4), 442-455. DOI: 10.1002/jclp.20665

Sorumlu Yazar: 
R. Neslihan Rugancı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: