Okullarda Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği (OSLÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dağdeviren-Ertaş, B. ve Özdemir, M. (2021). Okullarda Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği’nin (OSLÖ) geliştirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 851-862. https://doi.org/10.33206/mjss.855208

Sorumlu Yazar: 
Behiye Dağdeviren Ertaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: