Okullarda Dumansız Hava Sahası Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Banoğlu, K. (2011). Okullarda Dumansız Hava Sahası Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(3), 301-315.

Sorumlu Yazar: 
Köksal Banoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 12 Madde: Okullarda sigara yasağı katı bir şekilde uygulanmalıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: