Sürdürülebilir Çevre Bilinci Düzeyleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Derman, İ. ve Senemoğlu, N. (2015). Ortaöğretim 9 ve 12. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevre bilinci düzeyleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(2), 61-82.

Sorumlu Yazar: 
İpek Derman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
3’lü derecelendirme
İletişim: