Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özbey, S. (2019). Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Duygusal İyi Oluş ve Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinin (PERİK) geçerlik güvenilirlik çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 756-786. doi: 10.26466/opus.518062

Sorumlu Yazar: 
Saide Özbey
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: